ชุมชนตลาดน้อย

กดเพื่อฟังข้อมูล

ย่านตลาดน้อยและย่านบางรักเป็นที่ตั้งของท่าเรือสำคัญของกรุงเทพฯ ในอดีต ดังนั้น บริเวณนี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการติดต่อค้าขายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตก ชาวอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย และกลุ่มชาวต่างชาติที่สำคัญที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ชาวจีน

ชุมชนตลาดน้อยประกอบไปด้วยกลุ่มชาวจีนอย่าง จีนฮกเกี้ยน จีนฮากกา จีนแต้จิ๋ว จีนไหหลำ และจีนกวางตุ้ง ชาวจีนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญและความถนัดในการประกอบอาชีพต่างๆ ที่แตกต่างกัน อันเป็นลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน เช่น ชาวจีนฮกเกี้ยนมีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้า การเดินเรือ ชาวจีนกวางตุ้งมีความโดดเด่นเรื่องการทำอาหาร ชาวจีนฮากกาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเหล็กและเครื่องหนัง ชาวจีนไหหลำเชี่ยวชาญด้านอาหารและการเดินเรือ และชาวจีนแต้จิ๋วมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ดังนั้น ชาวจีนเหล่านี้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยจึงเริ่มต้นธุรกิจที่ตนถนัด เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจเหล่านี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญบนถนนเจริญกรุง และเป็นวิถีชีวิตที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างชาวไทยและชาวจีน

 

CONCEPT :

หนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของชุมชนตลาดน้อยคือ การตีเหล็ก เราจึงจะได้เห็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์อยู่ตามรายทางของตลาดน้อย รู้สึกสนใจ เพราะเป็นการ custom เหลือเป็นรูปทรงต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้แทนอะไหล่ได้ จึงวาดฉากของการจำลองโรงกลึงในแบบฉบับของตัวเอง มีของประกอบฉากที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนจีน เช่น กระจกเหลี่ยม กระถางธูปเทียน โคมแดง โดยใช้เทคนิคสีแบบเกรเดี้ยนในการวาด เพื่อแสดงถึงความแวววาวของเหล็ก รวมถึงสีสันสดใสที่ตั้งใจให้ภาพดูโมเดิร์นและมีความสนุกสนาน

ARTIST : Banana Blah Blah