มัสยิด บ้านอู่

กดเพื่อฟังข้อมูล

มัสยิดบ้านอู่ เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดลำดับที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2491

ชุมชนบ้านอู่เป็นชุมชนเก่าแก่ เดิมบริเวณนี้เป็นอู่สำหรับจอดเรือ ซ่อมเรือ และเป็นอู่ซุงในสมัยที่ประเทศไทยยังมีการค้าไม้เป็นเศรษฐกิจหลัก ชุมชนบ้านอู่เป็นชุมชนนานาชาติ แต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมจากมลายูและชวา เป็นต้น มัสยิดบ้านอู่จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวมุสลิมได้รวมตัวกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดย นายหะยี อับดุลกาเดร์ ชาวชวาในบังคับฮอลันดาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เดิมมีชื่อว่า สุเหร่าและป่าช้าแขก

มัสยิดบ้านอู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในชุมชนมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นยังเป็นมัสยิดแห่งเดียวที่มีการเขียนชื่อสาวกทั้งสิบที่ท่านนบีมุฮัมหมัดรับรองว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไว้บนผนังเหนือช่องหน้าต่างรอบมัสยิด โดยนายช่างประจำอู่ต่อเรือที่มีความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบศิลปะอิสลามได้อย่างงดงาม และปัจจุบันมัสยิดยังได้เก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีความสำคัญกับชุมชนไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงกลองหน้าเดียวโบราณอายุมากกว่า 100 ปีที่ชุมชนบ้านอู่ใช้สำหรับตีเรียกชุมนุมและบอกเวลาละหมาดในอดีตตรงข้ามมัสยิดบ้านอู่เป็นที่ตั้งของบ้านไม้ทรงปั้นหยาโบราณหลังสุดท้ายของชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมแห่งนี้เช่นกัน

CONCEPT :

มัสยิดบ้านอู่ เป็นมัสยิดจดทะเบียนหลังแรกของประเทศไทย ด้วยความที่มัสยิดตั้งอยู่ในย่านการค้า จึงทำให้ให้มีนายทุนติดต่อเข้ามาขอซื้อที่ดินของมัสยิดเป็นระยะ แต่กรรมการมัสยิดยืนยันว่าไม่สามารถขายที่ดินผืนนี้ได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ท่ามกลางความเจริญ เราคงไม่อาจหยุดการเติบโตของสิ่งปลูกสร้างได้ แต่อย่างน้อยเรายังคงสามารถรักษาพื้นที่แห่งศรัทธาแห่งนี้ของเราไว้ได้ ผลงานชิ้นนี้จึงประกอบไปด้วย pattern ลวดลายของดอกไม้เถาใบไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และมีคำว่า مؤمن ซึ่งหมายความว่าศรัทธา จัดวางอยู่ใจกลางของภาพนี้

ARTIST : THE UNI_FORM