รถม้า

กดเพื่อฟังข้อมูล

หากมีโอกาสเดินเข้าไปในบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในย่านถนนเจริญกรุง คุณจะพบว่า บางหลังถูกออกแบบให้มีคอร์ทบริเวณหลังบ้านเอาไว้สำหรับเลี้ยงม้าอยู่ด้วย ทั้งนี้เพราะว่าในอดีต ชาวตะวันตกที่มาอาศัยอยู่ในบ้านเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องใช้รถม้าในการสัญจรไปมาบนถนนเจริญกรุง

เหตุผลสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างถนนเจริญกรุงขึ้นนั้นนอกจากทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการสร้างถนนที่เชื่อมท่าเรือเข้ากับส่วนเมืองที่เจริญเพื่อเป็นผลดีต่อการค้าขายในสมัยนั้นแล้ว อีกสาเหตุสำคัญหนึ่งคือมีคำขอร้องจากชาวต่างประเทศและกงสุลต่างๆ ที่เริ่มเข้ามาอาศัยในไทย ต้องการที่จะมีถนนเส้นยาวไว้สำหรับนั่งรถม้าตากอากาศชมเมือง

จุดกำเนิดของการเป็นเส้นทางนั่งรถม้าสำหรับชาวต่างประเทศ ทำให้ถนนเจริญกรุงได้พัฒนาเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศไทย และเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวมากมายทาบทับไปบนรอยเท้าของม้าที่เคยวิ่งไปมาอยู่บนถนนเส้นนี้

 

CONCEPT :

รถม้าตากอากาศของกรุงเทพมหานครในสมัยก่อน โดยนำความเป็นรถม้าของยุโรปมาจับคู่เข้ากับชุดไทย

ARTIST : Yune