รถราง

กดเพื่อฟังข้อมูล

ในอดีต ระบบการคมนาคมด้วยรถรางเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ของเมืองได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานครหรือ บางกอก เริ่มใช้ระบบรถราง (Tram Way) เป็นครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2430 นับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นำเอาระบบการคมนาคมแบบนี้มาใช้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเล็งเห็นว่าถนนเส้นเจริญกรุงนั้นเป็นเส้นถนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนท่าเรือกับส่วนเมืองที่เจริญแล้ว จึงได้มีพระบรมราชานุญาตให้นายจอห์น ลอฟตัส ชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ดำเนินการ​เส้นทางการเดินทางของรถรางในช่วงเริ่มต้นนั้น เริ่มวิ่งตั้งแต่ถนนตก วิ่งผ่านตามสายถนนเจริญกรุง กระทั่งถึงพระบรมมหาราชวัง โดยระยะแรกมีการใช้ม้าเข้ามาลากรถราง ภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร รถรางเริ่มมีการพัฒนาขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย และเปลี่ยนจากการใช้ม้าลากมาใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2511 ประเทศไทยยกเลิกระบบการขนส่งด้วยรถรางมาเป็นการใช้รถเมล์ รวมระยะเวลาในการใช้รถรางทั้งสิ้น 81 ปี

CONCEPT :

สิ่งที่หาดูยากพอๆ กับรถรางคือตั๋วรถราง เลยอยากบันทึกสองสิ่งนี้ไว้คู่กัน

ARTIST : ภาคภูมิ ลมูลพันธ์