ศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี่)

กดเพื่อฟังข้อมูล

ศาลเจ้าโจวซือกง คือ ศาลเจ้าสำคัญของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตลาดน้อยเป็นกลุ่มแรกๆ และพวกเขาได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2347 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ศาลเจ้าแห่งนี้จึงอยู่คู่กับชุมชนตลาดน้อยมาแล้วมากกว่า 200 ปี

ตัวอาคารศาลเจ้าโจวซือกง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับจีนฮกเกี้ยนโบราณ เช่น การวางผังอาคารแบบสี่เรือนล้อมลาน การวางผังโดยยึดตามหลักฮวงจุ้ย มีการตกแต่งปลายสันหลังคาแบบหางนกนางแอ่นซึ่งพบได้ในสถาปัตยกรรมในมณฑลฟูเจี้ยน ประดับประดาด้วยตุ๊กตาปูนปั้น กระเบื้องศิลปะฮกเกี้ยน ลวดลายแกะสลักบนไม้ และอัญเชิญองค์เทพเจ้าโจวซือกงจากมณฑลฟูเจี้ยนมาประดิษฐาน

เทพเจ้าโจวซือกงเป็นเทพที่ชาวจีนฮกเกี้ยนในมณฑลฟูเจี้ยนนับถือเป็นอย่างมาก องค์เทพเจ้าโจวซือกงมีพระพักตร์อิ่มเอิบรู้สึกถึงความเมตตา มีลักษณะเด่นตรงที่มีสีเปลือกมังคุดทั้งองค์ ห่มคลุมด้วยจีวรสีทอง นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนฮกเกี้ยนในไทย และที่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่มาทุกปี อย่างงานเทกระจาด และงานถือศีลกินเจ ที่มีผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี

 

CONCEPT :

สไตล์และชุดสีที่ใช้ในงานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดรูปหนึ่งบนผนังในศาลเจ้าโจวซือกงขณะที่กำลังสำรวจสิ่งต่างๆ ที่พบในบริเวณวัด ถึงจะเป็นรูปที่ไม่โดดเด่นแต่พอเห็นแล้วอยากอย่างไม่มีเหตุผล จึงเริ่มวาดองค์ประกอบแรกของงานจากรูปนั้น และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือก็ตามมาจนเสร็จสมบูรณ์

ARTIST : น้ำใส ศุภวงศ์