ศาลเจ้าโรงเกือก

กดเพื่อฟังข้อมูล

ศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮากกา หรือจีนแคะ สร้างโดย เล่าเถียน โชติกเสถียร ต้นสกุลโชติกเสถียร ผู้รับตำแหน่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ทำหน้าที่เป็นเจ้ากรมท่าซ้าย ขึ้นตรงต่อพระคลัง ดูแลความเรียบร้อยการค้าขายกับคนจีน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าที่มีเอกลักษณ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. เป็นศาลเจ้าที่คงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในยุคเริ่มต้นไว้ได้มากที่สุดในย่านตลาดน้อย อาทิ การแกะสลักโครงสร้างไม้บนหลังคาของศาลเจ้าที่มีความงดงาม
  2. คงเอกลักษณ์ของศาลเจ้าของชาวจีนฮากกาแท้ ที่มีประธานศาลเจ้าเป็นบุคลาธิษฐาน หรือบุคคลที่ถูกยกให้เป็นเทพ โดยองค์ประธานของศาลเจ้าโรงเกือกคือปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่น ดังนั้น การตกแต่งด้านในศาลเจ้าโรงเกือกจึงมีลักษณะเป็นท้องพระโรง ตัวแท่นมีลักษณะเป็นบัลลังก์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของศาลเจ้าของชาวจีนฮากกา
  3. เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นที่ทำการน้ำประปาแห่งแรกของประเทศ โดยจะมีการสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่แทงก์น้ำขนาดใหญ่ จากนั้นจะมีการนำสารส้มมาแกว่งเพื่อทำให้น้ำสะอาดก่อนจะจำหน่ายน้ำสะอาดให้แก่คนในชุมชน ที่ตั้งแทงก์น้ำนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเจดีย์หกเหลี่ยมริมแม่น้ำนั่นเอง

 

CONCEPT : ศาลเจ้าโรงเกือก

เนื่องจากศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาร์ตเวิร์กชิ้นนี้จึงได้ใช้ภาพ Propaganda ของจีนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก โดยคัดสรรมาเฉพาะในบรรยากาศที่รื่นเริงมีขีวิตชีวา เพื่อนำเสนอเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม
​และเมื่ออาร์ทเวิร์คได้ถูกจัดวางในสถานที่จริง โดยมีแบ็กกราวน์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ก็สามารถบ่งชี้นัยยะต่างๆได้อย่างมีมิติที่พิเศษกับสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน

ARTIST : THE UNI_FORM