อาคารไปรษณีย์กลาง

กดเพื่อฟังข้อมูล

อาคารไปรษณีย์กลางบางรักแห่งนี้ ถือว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งที่สองของประเทศไทย โดยย้ายมาจากที่ทำการแห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่ปากคลองโอ่งอ่าง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2470 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานทูตอังกฤษมาก่อน เมื่อสถานทูตอังกฤษย้ายไปอยู่บนพื้นที่ใหม่ในย่านเพลินจิต กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงได้เข้ามาใช้อาคารสถานทูตอังกฤษเดิม จนกระทั่งต่อมาจึงได้มีการสร้างอาคารที่ทำการกรมไปรษณีย์โทรเลขขึ้นใหม่ ซึ่งก็คืออาคารไปรษณีย์กลางหลังนี้ เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2478 เสร็จเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2481 รวมเป็นเวลาก่อสร้าง 3 ปี 5 เดือน

อาคารไปรษณีย์กลางเป็นอาคารรูปตัวที (T) สูง 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ส่วนหน้ากว้าง 103.80 เมตร ลึก 38.52 เมตร ส่วนหลัง กว้าง 22 เมตร ลึก 96 เมตร เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น (Modern Architecture) ที่ผสมผสานศิลปะในยุคNeo-Classicism กับ Functionalism เน้นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา โดยใช้เส้นตรงและเส้นระนาบเป็นองค์ประกอบหลักจุดเด่นของอาคารหลังนี้ที่สำคัญคือ ปูนปั้นรูปครุฑ ที่บริเวณมุมหน้าทั้ง 2 ด้านของมุขหน้า ที่ออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูนปั้นครุฑนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จหลังตัวอาคาร มีการทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2483 และด้านหน้าอาคารมีพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก พระอนุสาวรีย์นี้มีพิธีเปิดในวันที่ 4 ส.ค. 2526

 


CONCEPT :

ซองไปรษณีย์เป็นสิ่งของที่หน้าตาเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์หลายจุด เมื่อเห็นแล้วรู้สึกว่าเอกลักษณ์เหล่านั้นสามารถนำมาแปรรูปเป็นงานศิลปะต่อไปได้อีก

ARTIST : น้ำใส ศุภวงศ์