HĒIJīi Bangkok

CONCEPT : “Open Your Eyes…dear”

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการรับรู้
ภาพดวงตาเปรียบเสมือนการเปิดรับประสบการณ์หลากหลายที่ได้จากการมองเห็น รวมเป็นคลังความคิด และจินตนาการ สู่การถ่ายทอดที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยใจ

ARTIST : บริษัท คอลแล็บ