HĒIJīi Bangkok

ชุมชนตลาดน้อย

ย่านตลาดน้อยและย่านบางรักเป็นที่ตั้งของท่าเรือสำคัญของกรุงเทพฯ ในอดีต ดังนั้น บริเวณนี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการติดต่อค้าขายในประเทศไทย...

ซิงจงเอี๋ยนรายวัน

หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน หนังสือพิมพ์จีนในยุคแรกดำเนินการโดยคนจีนทั้งหมด ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นทำโดยลูกหลานคนจีนที่เกิดในเมืองไทย...

ถนนเจริญกรุง

ถนนเจริญกรุง หรือเดิมทีเรียกว่า ‘ถนนใหม่ - New Road’ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2407 มีความยาวทั้งสิ้น 8,575 เมตร ซึ่งเป็นการคมนาคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลง และทำให้ประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปอย่างมาก...

บ้านโซวเฮงไถ่

บ้านโซวเฮงไถ่หลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดย พระอภัยวานิช (เจ้าสัวจาด) อดีตนายอากรรังนก ที่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและดูแลกิจการท่าเรือโปเส็ง...

มัสยิด บ้านอู่

มัสยิดบ้านอู่ เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดลำดับที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2491...

รถม้า

หากมีโอกาสเดินเข้าไปในบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในย่านถนนเจริญกรุง คุณจะพบว่า บางหลังถูกออกแบบให้มีคอร์ทบริเวณหลังบ้านเอาไว้สำหรับเลี้ยงม้าอยู่ด้วย...

รถราง

ในอดีต ระบบการคมนาคมด้วยรถรางเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ของเมืองได้เป็นอย่างดี...

วิถีชีวิตริมน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง คือ สายน้ำแห่งชีวิต เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมน้ำ และที่สำคัญยังเป็นช่องทางการค้า และคมนาคมหลักในอดีต...

ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว

ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยวเป็นศาลเจ้าแบบจีนไหหลำ สร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 150 ปี ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาไม่แน่ชัด มีการพูดถึงข้อมูลที่มาที่ไปในการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้จากหลายแหล่งที่แตกต่างกัน...

ศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี่)

ศาลเจ้าโจวซือกง คือ ศาลเจ้าสำคัญของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตลาดน้อยเป็นกลุ่มแรกๆ และพวกเขาได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2347 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1...

ศาลเจ้าโรงเกือก

ศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮากกา หรือจีนแคะ สร้างโดย เล่าเถียน โชติกเสถียร ต้นสกุลโชติกเสถียร ผู้รับตำแหน่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ทำหน้าที่เป็นเจ้ากรมท่าซ้าย...

อาคารไปรษณีย์กลาง

อาคารไปรษณีย์กลางบางรักแห่งนี้ ถือว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งที่สองของประเทศไทย โดยย้ายมาจากที่ทำการแห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่ปากคลองโอ่งอ่าง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา...